Cursos d'especialització 2006/2007

Cursos d'especialització oferts pel Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions durant el curs 2006/2007.

Els cursos d'introducció a l'auditoria, control de sistemes informàtics i govern de les TICs han estat modificats.

Fins ara el contingut d'aquests cursos era: Auditoria de Sistemes d'Informació. Riscs, amenaces i vulnerabilitat. Control dels SI. Pla de contingència. Desenvolupament, adquisició i manteniment dels SI. Contractes, Responsabilitat Civil, Administrativa i Penal. Llei de Protecció de Dades. Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Govern de les TICs.

Aquest contingut es portava a terme en tres assignatures diferents que s'anomenaven ISAC-1, ISAC-2 i ISAC-3.

Durant el present curs 2006/2007 s'ha confegit una assignatura de campus, de 9 crèdits, i que abarca els dos semestres. No és una assignatura de lliure el·lecció i, per tant, la seva matriculació es fa en els àmbits acadèmics normals.

Tot i així, durant el present curs 2006/2007, se seguirà oferint, durant el primer semestre el curs de lliure el·lecció ISAC-1.

Per informació concreta sobre contingut, dates i hores, etc... seguiu el link corresponent.

ISAC-1 és convalidable, per als alumnes de l'ETSE, per crèdits de lliure elecció pel curs 2006/2007. Per les persones externes a l'ETSE el curs no té validesa acadèmica.
Preu del curs:
  • Alumnes de l'ETSE: ISAC-1 dóna lloc a 1,5 crèdits de lliure el·lecció i ISAC-1 costa 150 Euros.
  • Ex-alumnes, persones de la comunitat UAB i persones externes a la UAB interessades en el cursos: poseu-vos en contacte amb en Josep Rifà.
Hi ha 24 places disponibles.

Matrícula: A la secretaria de l'ETSE del 26 al 30 de setembre de 2006, en l'horari normal d'oficina.

  ISAC-1(AUDITORIA I CONTROL DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ)

  24 places

  Prof. A. Bosch

Ocubre-Desembre 2006

Coord. J.Rifà